Tips og inspirasjon
Sjekkliste: Rengjøring og vedlikehold av motorsag
Sjekkliste: Slik vedlikeholder du motorsagen

Sjekkliste: Rengjøring og vedlikehold av motorsag

For at din STIHL motorsag alltid skal gi best mulig skjæreeffekt og ha lang levetid, anbefaler vi å gjennomføre enkelte momenter løpende og vedlikeholde motorsagen med jevne mellomrom. 

Sjekkliste før bruk

 • Se over motorsagen. Er alle komponenter hele? 
 • Kontroller tilstanden til sverdet og kjedet. Trenger kjedet å slipes eller justeres?
 • Se også over kjedefangeren og håndbeskyttelsen ved bakre håndtak, og sjekk at kjedebremsen, gassreguleringen, gassperren, choken, stoppbryteren og kjedesmøringen fungerer som de skal.
 • Hvis du har en bensindrevet motorsag, bør du også sjekke om tanklokket og oljetanklokket er ordentlig lukket.

Sjekkliste etter bruk

 • Rengjør motorsagen og fjern spon og støv med en myk børste. Harpiks i kombinasjon med sagspon og kjedeolje kan være en skikkelig utfordring, og bør fjernes omgående. Jo eldre harpiksavleiringene er, jo vanskeligere er de å få bort! Vi anbefaler rengjøring med STIHL Varioclean eller STIHL Superclean som også har en smørende effekt. Eller hvorfor ikke satse på vårt Care & Clean Kit MS Plus, der du foruten en flaske Varioclean Eco også får med en rengjøringspensel med sporskrape og en mikrofibervaskepose til HD2-filteret.
   
 • Rengjør følgende deler ekstra nøye: Sverdet (oljeinnløpshullet og oljeutløpskanalen samt sverdsporet), kjededekselet, sylinderens kjøleflenser og innsiden av lokket og filterdekselet. 


Regelmessig service og vedlikehold – for optimal funksjon

Visste du at skittent luftfilter og tennplugg kan redusere ytelsen, øke slitasjen og medføre redusert effekt og problemer med å starte motorsagen? Hvis du finner noen mangler eller er usikker på hvordan du utfører løpende vedlikehold eller service, kan du levere motorsagen inn til din nærmeste autoriserte STIHL forhandler.

Bensindrevne motorsager

For bensindrevne motorsager bør følgende momenter utføres regelmessig: 

 • Sjekk at drivstoff- og kjedeoljetankene er tette, og at det ikke renner ut drivstoff eller kjedeolje.
 • Rengjør luftfilter og luftfilterhus regelmessig.
 • Kontroller tennpluggen regelmessig med hensyn til slitasje og fjerning av sot.
 • Vi anbefaler at du snur sverdet etter hvert kjedebytte, og ved behov sliper sverdets løpeflater med en sverdsliper fra STIHL.
 • Har du et nytt kjede? Kontroller kjedestrammingen etter innkjøring, og jobb aldri uten kjedesmøring.

Elektriske motorsager

For elektriske motorsager bør følgende momenter utføres regelmessig: 

 • Løsne kjededekselet og gjør rent med en børste. Bruk STIHL Varioclean eller STIHL Superclean som også har en smørende effekt. Vårt Care & Clean Kit MS Plus er spesielt utviklet til formålet og inneholder foruten en flaske Varioclean Eco også en rengjøringspensel med sporskrape og en mikrofibervaskepose til HD2-filteret. Effektivt og enkelt!
 • Rengjør luftåpningene med en myk børste.
 • Vi anbefaler at du snur sverdet etter hvert kjedebytte og ved behov sliper sverdets løpeflater med en sverdsliper fra STIHL.
 • Har du et nytt kjede? Kontroller kjedestrammingen etter innkjøring, og jobb aldri uten kjedesmøring.

Batteridrevne motorsager

For batteridrevne motorsager bør følgende momenter utføres regelmessig: 

 • Rengjør batterirommet med en fuktig klut.
 • Rengjør elektriske kontakter i batterirommet ved behov med en pensel eller en myk børste.
 • Vi anbefaler at du snur sverdet etter hvert kjedebytte og ved behov sliper sverdets løpeflater med en sverdsliper fra STIHL.
 • Har du et nytt kjede? Kontroller kjedestrammingen etter innkjøring, og jobb aldri uten kjedesmøring.
 • Tørk av batteriet med en klut og sett det på lading.

Lykke til!
 

Anbefalte maskiner

MSA 60 C-B
MOTORSAG BATTERIDREVET
MSA 70 C-B
MOTORSAG BATTERIDREVET

Kanskje du liker dette også